Waar kan ik je mee helpen?

Heeft u een vraag over een van deze categorieën?

Hoe kan ik controleren of een desinfectiemiddel een toelating in Nederland heeft?

Wetgeving

Gewasbeschermingsmiddelen en biociden mogen in Nederland alleen worden verkocht en gebruikt als ze door het Ctgb zijn toegelaten. Een producent die een middel op de markt wil brengen, heeft hiervoor een toelating – een soort vergunning – nodig van het Ctgb. Het Ctgb beoordeelt dus vooraf of een middel en het gebruik ervan veilig is voor mens, dier en milieu. 

Op de website van het Ctgb zijn voor alle biociden de toelatingen op te vragen.

Welke toelatingen heeft Halamid-d?

Wetgeving

Halamid-d is sinds 1992 geregistreerd bij het Ctgb onder toelatingsnummer 8241. Bekijk hier de toelating.

Voor welke toepassingen is Halamid-d geschikt?

Wetgeving

De toepassing van Halamid-d geldt voor de PT codes 3 en 4.

Toepassing 1
PT03 - Biociden voor veterinaire hygiëne-doeleinden
Ter bestrijding van bacteriën (excl. mycobacteriën en bacteriesporen), het virus van de ziekte van Aujesky, het mond- en klauwzeervirus alsmede het klassieke en Afrikaanse varkenspestvirus in dierverblijfplaatsen en bijbehorende ruimten.

Toepassing 2
PT03 - Biociden voor veterinaire hygiëne-doeleinden
Ter bestrijding van bacteriën (excl. mycobacteriën en bacteriesporen), het virus van de ziekte van Aujesky, het mond- en klauwzeervirus alsmede het klassieke en Afrikaanse varkenspestvirus in transportmiddelen voor dieren.

Toepassing 3
PT03 - Biociden voor veterinaire hygiëne-doeleinden
Ter bestrijding van bacteriën (excl. mycobacteriën en bacteriesporen), het virus van de ziekte van Aujesky, het mond- en klauwzeervirus alsmede het klassieke en Afrikaanse varkenspestvirus op oppervlakken van schoeisel en gereedschappen die in voornoemde ruimten worden gebruikt.

Toepassing 4
PT04 - Ontsmettingsmiddelen voor gebruik in de sector voeding en diervoeders
Ter bestrijding van bacteriën in en op pootaardappelkisten, in lege bewaarplaatsen.

Toepassing 5
PT04 - Ontsmettingsmiddelen voor gebruik in de sector voeding en diervoeders
Ter bestrijding van bacteriën in en op apparatuur ten behoeve van de teelt, verwerking en opslag van aardappelen.


Wat houden de verschillende PT codes in die op de gebruiksaanwijzing van desinfectiemiddelen staan?

Wetgeving

Het Ctgb hanteert verschillende PT codes om de toepassing van desinfectiemiddelen te categoriseren. In onderstaande tabel van het Ctgb staan de verschillende PT codes.

Tot wanneer is de toelating geldig?

Wetgeving

De toelating is geldig voor onbepaalde tijd. Alle Nederlandse toelatingen worden straks in overeenstemming gebracht met Europese toelatingen. Het Ctgb bericht hierover dat het middel is toegelaten tot het tijdstip waarop de lidstaten maatregelen genomen hebben om de nationale toelating in overeenstemming te brengen met het besluit over de werkzame stof van de Europese Commissie. Veip Disinfectants verwacht dat dit in het jaar 2020 gerealiseerd zal worden.

Wat is het verschil tussen halamid en halamid D?

Wetgeving

Halamid-d en Halamid is dezelfde stof, echter met een andere toelatingstekst en toepassingen voor PT02 en PT04. Bekijk hier de toelating voor Halamid.

Stel hier je vraag:

Vragen?