HALAMID®-D PRODUCTEN

nieuws
en publicaties

Halamid-d effectief tegen vogelgriep

Download artikel

De NVWA bestrijdt uitbraken van vogelgriep bij pluimveehouders. Bij besmettingen nemen zij strenge maatregelen om verspreiding van de ziekte tegen te gaan, zoals het ruimen van dieren en het afspreken van hygiëneprotocollen met de sector.

Vogelgriep in het kort

Vogelgriep, ook wel Aviaire influenza genoemd, is een ziekte die zeer besmettelijk kan zijn voor pluimvee, zoals kippen, eenden en kalkoenen. Vogels raken besmet met het vogelgriepvirus door direct contact met besmette vogels, door opname van het virus via de lucht of via besmet materiaal zoals mest.

Het vogelgriepvirus kan Nederland onder meer binnenkomen door trekvogels en import van pluimveevlees. Besmette dieren worden ziek en gaan vaak dood. Het risico dat mensen besmet raken met het vogelgriepvirus is zeer klein.

Toegelaten ontsmettingsmiddelen R&O HPAI

In de toelatingendatabank van het College voor de toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden zijn ontsmettingsmiddelen te vinden die gebruikt mogen worden voor de reiniging en ontsmetting van vervoermiddelen en stallen vanwege de vogelgriep (HPAI) uitbraak in Nederland en andere EU-risicolanden. Om het zoeken naar middelen voor diertransport en dierverblijfsruimten te vereenvoudigen, heeft de NVWA besloten om op haar website de lijst te publiceren met alle door het Ctgb toegelaten ontsmettingsmiddelen bij HPAI. Halamid-d is te vinden op deze lijst.

Ontsmettingsmiddelen voor vervoermiddelen zijn biociden, hebben producttype PT03, zijn toegelaten voor gebruik in transportmiddelen voor dieren en hebben als doelorganismen een algemene claim ter bestrijding van virussen of een specifieke claim voor tenminste 2 van de 4 volgende virussen: Mond-en-klauwzeer virus, Klassieke varkenspestvirus, Ziekte van Aujeszky’s virus en Ziekte van Newcastle virus/peudovogelpest virus.

Op het actuele gebruiksvoorschrift van halamid-d is vermeld hoe u het middel moet toepassen. Daarin staan de dosering, de inwerktijd en andere toepassingsomstandigheden die van belang zijn voor een veilig en werkzaam gebruik van het middel.

Stel hier je vraag:

Vragen?