HALAMID®-D PRODUCTEN

nieuws
en publicaties

Halamid en biotechniek

Download artikel

Halamid was present tijdens het Biotechnisch Congres op 18, 19 en 20 november 2019. Tijdens deze vakdagen komen biotechnici, analisten, proefdierverzorgers en studenten in het proefdierkundig werkveld samen voor interessante lezingen. Door kennis en ervaring uit te wisselen met collega's uit het hele land werken ze aan een beter proefdierwelzijn en betere onderzoeksresultaten.

Een van de themalezingen was ‘Veilig werken met gevaarlijke stoffen’. Hier werd onder meer gedeeld hoe belangrijk het is etiketten en gevarensymbolen te lezen. Het viel op dat halamid een zeer positieve uitzondering is in de categorie desinfectiemiddelen als het gaat om de gevarensymbolen. Wist je dat halamid geen gevarensymbool voor het milieu kent? Dat komt omdat halamid 100% biologisch afbreekbaar is. Een duurzame keuze dus als je wil desinfecteren in je lab. Halamid is effectief en betrouwbaar tegen talloze virussen en bacteriën, waaronder ook Parvo. En doordat halamid relatief mild is ook zeer geschikt om in te zetten als bewaarvloeistof voor je instrumentarium.

Hieronder lees je de meest voorkomende gevaarsymbolen op reinigings- en desinfectiemiddelen.

Betekenis gevaarsymbolen

Onjuist gebruik van chemische stoffen kan leiden tot ongelukken. Daarom is het belangrijk dat je de informatie op de etiketten op de verpakking van chemicaliën goed leest, dat je weet wat de gevaarsymbolen betekenen en dat je het product volgens de aangegeven informatie gebruikt.

Wat de betekenis van de verschillende gevaarsymbolen is, lees je hieronder. De symbolen kunnen in combinatie met elkaar voorkomen op eenzelfde product.

Ontvlambaar

Product kan gemakkelijk vlam vatten als het in contact komt met een ontstekingsbron (brandende sigaret, lucifer, vonk). Zowel stoffen in een vaste substantie als vloeistoffen en gassen kunnen ontvlambaar zijn.

Acute gezondheidseffecten

Het gezondheidsgevaar van deze producten is minder ernstig dan bij giftige en bijtende stoffen en bij stoffen met een lange termijn gezondheidsgevaar. Sommige producten met zo'n symbool leveren bij opname via de mond of huid en bij inademen irritatie op, sommige producten kunnen schadelijk zijn.

Lange termijn gezondheidsgevaar

Product kan bij opname via de mond of de huid of bij inademen mogelijk kankerverwekkend zijn of op een andere manier schadelijk voor de gezondheid, bijvoorbeeld voor de voortplanting.


Milieugevaarlijk

Producten die – als ze in het milieu terecht komen – schadelijk zijn voor de organismen. Deze producten kunnen bijvoorbeeld sterfte van vissen of bijen veroorzaken.

Bijtend

Product heeft een vernietigend effect op lichaamsweefsels als huid, ogen en slokdarm en veroorzaakt brandwonden. Daarnaast kan het product textiel, hout en metaal aantasten.

Gassen onder druk

Dit zijn samengeperste gassen en vloeibaar gemaakte gassen in gasflessen. Blootstellen aan hoge temperaturen kan brand of ontploffen tot gevolg hebben.

Ontplofbaar

Product kan gemakkelijk exploderen als er een ontstekingsbrons (vonk, vlam, warmte) bij komt.

Oxiderend

Product kan bij contact met andere (brandbare) stoffen heftig reageren en ervoor zorgen dat die stoffen gaan branden.


Giftig

Product kan bij opname door de mond, via de huid of bij inademen ernstig gevaar opleveren en dodelijk zijn.

Stel hier je vraag:

Vragen?